phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Văn Học Phật Giáo

 • Bhikkhu Bhikkhu
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  danh từ “bhikkhu” trong phạn-ngữ có nghĩa là “ngươi đi xin”

 • Thương nhau Thương nhau
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Thương nhau mang đến tiếng cườiGiữ trọn Nhân Nghĩa, đất trời hân hoan

 • Phật Phật
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Phật đâu đo đắn lòng ngườiPhật đâu yêu, ghét để rồi van xin

 • Ba năm nhập thất Ba năm nhập thất
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Bài thơ Đường Luật “thất ngôn bát thập cú” này, dành để trân tặng, quý tặng chư vị đạo hữu, thân hữu, thi hữu, văn hữu, bằng hữu… như một lời tri tạ, bỏ bút trước khi ẩn tích – từ ngày 16, tháng giêng, Đinh Dậu, 2017 đến ngày 16, tháng giêng, Canh Tý, 2020

 • Bài học từ hoa hồng kiêu hãnh Bài học từ hoa hồng kiêu hãnh
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Đừng nên vội đánh giá một người bạn mới gặp hay tiếp xúc lần đầu tiên, hãy nhìn vào những gì người ấy đã làm và quá trình họ thực hiện điều đó.

 • Năm Dậu nói chuyện Gà Năm Dậu nói chuyện Gà
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Xuân Đinh Dậu sắp đến, chúng ta thử ngồi lại xem về hình tượng con gà trong lĩnh vực văn học, dân gian và ngay cả những truyền thống của các nền văn hóa khác.

 • Niết Bàn Niết Bàn
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Phạn ngữ Nibbāna và Bắc phạn là Niravana, đều nghĩa là Niết Bàn nhưng cần chiết tự để dễ hiểu.

 • Sống trong hiện tại Sống trong hiện tại
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Hôm qua là giấc mộng và ngày mai nào ai biết sẽ ra sao?

 • Mùa dâng y Mùa dâng y
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Lễ dâng y Kathina được tổ chức hằng năm ở mỗi chùa vào ngày 15/9 đến 15/10 âm lịch

 • 7 pháp phi thưởng của Bồ Tát 7 pháp phi thưởng của Bồ Tát
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Nếu ai thiện chí tâm lành Nguyện làm Bồ tát tử sanh xa rời Mau tu thập độ thoát đời Đến nơi tịch tịnh theo lời thánh nhân.

Lên đầu trang