phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Video

 • Đức Phật Đức Phật
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Giọng đọc: NGỌC SAN. Bản thuyết minh của nhóm diễn viên lồng tiếng TNS Online Entertainment phát tâm thực hiện dựa theo bản dịch của Huệ Quang. Đón xem tập 01 vào ngày 10.01.2017.

 • Xuất gia là khó Xuất gia là khó
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Giảng sư: ĐĐ. Thiện Minh

 • Phương trời thong dong 2 Phương trời thong dong 2
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Giảng sư: TT. Thiện Minh

 • Vu Lan 2016 Vu Lan 2016
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Giảng sư: TT. Bửu Chánh

 • Hồi hướng Hồi hướng
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Udetayañcakkhumā (Apetayañcakkhumā) ekarājāharissavaṇṇo paṭhavippabhāso taṃ taṃ namassāmi harissavaṇṇaṃ paṭhavippabhāsaṃ

 • Anattalakkhaṇasutta - kinh tụng về tướng vô ngã Anattalakkhaṇasutta - kinh tụng về tướng vô ngã
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Evaṃ me sutaṃ Ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye Tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi:Rūpaṃ bhikkhave anattā rūpañca hidaṃ bhikkhave attā abhavissa.

 • Paṭiccasamuppāda - thập nhị duyên khởi Paṭiccasamuppāda - thập nhị duyên khởi
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Avijjāpaccayā saṅkhārā Saṇkhārapaccayā viññāṇaṃ Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ Saḷāyatanapaccayā phasso Phassapaccayā vedanā

 • Dhammacakkappavattanasutta - kinh chuyển pháp luân Dhammacakkappavattanasutta - kinh chuyển pháp luân
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Evaṃ me sutaṃEkaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye. Tatra khobhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi Dveme bhikkhave antā pabbajitena nasevitabbā. Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhalli kānuyogo hīno gammo poṭhujjaniko anariyo anatthasañhito.

 • Dasapāramī - kinh đáo bỉ ngạn (kinh thập độ) Dasapāramī - kinh đáo bỉ ngạn (kinh thập độ)
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Itipi so bhagavā dāna parāmī sampanno Itipi so bhagavā dāna upapāramī sampanno Itipi so bhagavā dāna paramatthapāramī sampanno.

 • Khandhaparitta gāthā - kinh rải tâm từ đến các loài rắn Khandhaparitta gāthā - kinh rải tâm từ đến các loài rắn
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Virū pakkhehi me mettaṃ mettaṃ erāpathehi me chabyāputtehi me mettaṃ mettaṃ kanhāgotamakehi ca apādakehi me mettaṃ mettaṃ dipādakehi me catuppadehi me mettaṃ mettaṃ bahuppadehi me māmaṃ apādako hiṃsi māmaṃ hiṃsi dipādako māmaṃ catuppado hiṃsi māmaṃ hiṃsi bahuppado.

Lên đầu trang