phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Giới Luật

 • Luật giới bản PĀTIMOKKHĀ Luật giới bản PĀTIMOKKHĀ
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Tỳ khưu Siêu Minh dịch

 • Tương quan giữa Cảnh và Tâm Tương quan giữa Cảnh và Tâm
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Cảnh có hai loại: cảnh tốt (iṭṭhārammaṇa) và cảnh xấu (aniṭṭhārammaṇa).

 • Luật xuất gia tóm tắt Luật xuất gia tóm tắt
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  THERAVÀDA - PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY LUẬT XUẤT-GIA TÓM TẮT (PABBAJITA VINAYA SANKHEPA) VANSARAKKHITA BHIKKHU TỲ-KHƯU HỘ-TÔNG PL. 2510 - TL. 1966 TÁI BẢN PL. 2537 - TL. 1993

Lên đầu trang