phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Quỹ Trí Tuệ

 • Thông báo học bổng Trí Tuệ Thông báo học bổng Trí Tuệ
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Học bổng Trí Tuệ do quỹ Ấn Tống Trí Tuệ tài trợ nhằm khuyến khích các Tăng Ni sinh viên khoa tiếng Pāli và Sanskrit vượt qua khó khăn, có thành tích học tập tốt và tạo thành những tấm gương tiêu biểu trong việc học Phật, tu Phật, phụng sự nhân sinh qua việc phiên dịch và truyền bá kinh điển gần với Đạo Phật Nguyên Thủy.

 • Điều lệ Quỹ ấn tống trí tuệ Điều lệ Quỹ ấn tống trí tuệ
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  (Điều chỉnh lần thứ nhất)

 • Danh sách ủng hộ quỹ ấn tống trí tuệ Danh sách ủng hộ quỹ ấn tống trí tuệ
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Danh sách cập nhật ngày 10/05/2015

 • Báo cáo chi phí ấn tống sách: Sống trong thực tại - HT Viên Minh Báo cáo chi phí ấn tống sách: Sống trong thực tại - HT Viên Minh
  Ngày đăng tin: 5 năm trước

  Theo kế hoạch Quỹ ấn tống đã quyết định ấn tống đầu sách thứ hai là cuốn “ Sống trong thực tại” tác giả HT Viên Minh

 • Danh sách thí chủ hùn phước Danh sách thí chủ hùn phước
  Ngày đăng tin: 5 năm trước

  Trong thời gian vừa qua, Quỹ ấn tống Trí Tuệ đã nhận được sự hùn phước của các thí chủ. Chúng tôi cám ơn sự quan tâm này của quý vị. Cầu mong quý vị luôn được an lạc và hạnh phúc.

 • Ấn tống sách Đức Phật và Phật Pháp Ấn tống sách Đức Phật và Phật Pháp
  Ngày đăng tin: 5 năm trước

  Quỹ ấn tống Trí Tuệ phát sách Đức Phật và Phật Pháp.

 • Điều lệ Quỹ ấn tống Trí Tuệ Điều lệ Quỹ ấn tống Trí Tuệ
  Ngày đăng tin: 6 năm trước

  Biên tập, in ấn kinh sách, tác phẩm;- Trao đổi kinh sách cũ và mới;- Tiếp nhận, xử lý và phân phối sản phẩm ấn tống;- Phát triển và quản lý mạng lưới thành viên;- Quản lý tài chính và quản lý hệ thống Quỹ Ấn tống Trí Tuệ.

Lên đầu trang