phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Tác Phẩm

 • Đại đệ tử Phật - bước thầy con theo Đại đệ tử Phật - bước thầy con theo
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Nay với công phu biên soạn có hệ thống từ các nguồn kinh tạng Pāli đáng tin cậy, tuyển tập Great Disciples of the Buddha, do các đạo sư và học giả Phật giáo Âu Mỹ lỗi lạc như Nyanaponika Thera, Bhikkhu Bodhi và Hellmuth Hecker kết tập, đã ghi chép lại khá đầy đủ và chính xác về cuộc đời, sự nghiệp và di huấn của hai mươi bốn vị đại đệ tử tiêu biểu nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

 • Theo dấu chân xưa - Tập 2 Theo dấu chân xưa - Tập 2
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  “Theo dấu chân xưa” là bộ sách bỏ túi gồm các bài pháp được thuyết pháp ở nhiều đạo tràng khác nhau của Tỳ khưu Thiện Minh do Tu nữ Quang Duyên, Tu nữ Quang Kiến và Phật tử Quang Đức ghi lại.

 • 32 thể trược 32 thể trược
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  32 thể trược

 • Vô tỷ pháp tập yếu Vô tỷ pháp tập yếu
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Quyển sách gồm 9 chương dạy về Vi diệu pháp

 • Lược sử Phật giáo Nam Tông Việt Nam Lược sử Phật giáo Nam Tông Việt Nam
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Tỳ Kheo Thiện Minh

 • Xuất gia Xuất gia
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Tập sách nhỏ này ghi lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của bốn vị Hòa Thượng Thiền Sư đã suốt một đời hướng dẫn, giảng dạy pháp học cũng như pháp hành cho bao Phật tử và thiền sinh ở quê hương mình hay nhiều nơi trên thế giới: Ngài Mahāsi Sayadaw, Ngài Hộ Tông Vansanakkhita Mahāthera, Ngài Giới Nghiêm Thitasīla Mahāthera, và Ngài Kim Triệu Khippapañño.

 • Luận lý học Phật Giáo - Tập 2 Luận lý học Phật Giáo - Tập 2
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  - Tác giả: F. Th. Stcherbatsky - Dịch giả: Tỳ Khưu Thiện Minh - Dịch theo bản tiếng Anh "Buddhist Logic"của Nhà xuất bản Motilal Banarsidass (1996)

 • Luận lý học Phật Giáo - Tập 1 Luận lý học Phật Giáo - Tập 1
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Tác giả: F. Th. StcherbatskyDịch giả: Tỳ Khưu Thiện MinhDịch theo bản tiếng Anh "Buddhist Logic"của Nhà xuất bản Motilal Banarsidass (1996)

 • Trên đường hoằng Pháp-II Trên đường hoằng Pháp-II
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Nhân ngày rằm tháng bảy Kỷ Dậu (27-8-1969) toàn thể Phật tử hội viên Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam ấn tống quyền “Trên Đường Hoằng Pháp” phần II, nhằm tạo một Pháp thí cao thượng.

 • Minh sát tuệ Minh sát tuệ
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Hôm nay tôi thuyết về 16 cái tuệ của thiền Minh Sát Tuệ (Vipassana). Nói rằng tôi thuyết thì không đúng lắm, bởi vì không phải tôi đặt bài để mà thuyết. Chẳng qua là tôi lặp lại những bài thuyết trình của các đại đức thiền sư đã thuyết rồi từ trước.

Lên đầu trang