phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Vi Diệu Pháp

 • Siêu Lý Học Siêu Lý Học
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Nội dung vô tỷ pháp.Chỉ chấm và cách đọc bảng nêu.70 pháp thực tín và 10 pháp phụ.

 • Tìm hiểu pháp chế định theo Vi diệu pháp Tìm hiểu pháp chế định theo Vi diệu pháp
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Nội dung chủ yếu của Vi Diệu Pháp là Pháp Chân đế và Pháp Tục đế. Tục đế còn gọi là Pháp chế định. Trong phần này, chúng tôi giới thiệu đến quý độc giả đôi nét về Pháp Chế định.

 • Vài nét về học và dạy Vi Diệu Pháp Vài nét về học và dạy Vi Diệu Pháp
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Trưởng lão Jotika, Giác Nguyên dịch

 • Tầm quan trọng của văn phạm Pāli Tầm quan trọng của văn phạm Pāli
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Môn văn và toán là hai môn chính cho những ai muốn trưởng thành trong cuộc sống, cũng vậy trong Phật Giáo Vi Diệu Pháp và Văn Phạm Pāli là hai môn chính giành cho người tu sĩ thể hiện khả năng và trưởng thành trong pháp học.

 • Vi Diệu Pháp hỏi đáp Vi Diệu Pháp hỏi đáp
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  1/ Hỏi: Hãy giải thích tiếng "SADDHAMMA" trong kệ lễ bái của Ngài ANURUDDHA, bộ ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA, và nêu ý nghĩa về chữ DHAMMA (pháp)?

 • Khái niệm về Vi Diệu Pháp Khái niệm về Vi Diệu Pháp
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Vi Diệu Pháp xuất phát từ đâu?

 • Bản giải Siêu lý cao học Bản giải Siêu lý cao học
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  DUYÊN HIỆP LỰC & LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (PAṬICCASAMUPPĀDA)------------Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SantakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng ViệtPhật lịch 2518 - tức Năm Quý Sửu - 1974

 • Bản giải Siêu lý trung học Bản giải Siêu lý trung học
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  CĂN & UẨN SONG ----------- Biên soạn: Saddhamma Jotika. Sư cả Tịnh Sự Mahāthero Santakicco Dịch từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng Việt Nam Phật lịch 2517 - Dương lịch 1973

 • Bản giải Siêu lý tiểu học Bản giải Siêu lý tiểu học
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  SIÊU LÝ HIỆP ĐỒNG (PARAMAṬṬHASAṄGAHA) (SIÊU CÁCH YẾU HIỆP) SƠ ĐẲNG – TRỌN BỘ ----- Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco Việt dịch từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng Việt Phật lịch 2517 - Dương lịch 1973

 • Siêu lý học và Siêu lý tiểu học. Siêu lý học và Siêu lý tiểu học.
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco Việt dịch từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng Việt Phật lịch 2517 - Dương lịch 1973

Lên đầu trang