phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Chuyên Đề Phật Học

 • TÌNH THẦY TRÒ TÌNH THẦY TRÒ
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Chữ THẦY được dùng để tôn vinh một người có vai trò truyền dạy, dẫn dắt, định hướng cho người khác từ những tri kiến và kinh nghiệm mà bản thân đã đạt được. Chữ Thầy theo kinh sách Pāli là Garū, ga là bóng đêm, rū là xóa, garū là xóa bóng đêm. Người xuất gia (thầy) có nhiệm vụ xóa bóng đêm cho đệ tử (trò), bóng đêm ở đây chính là vô minh và ái dục.

 • Mahāpajāpatī Gotamī (Kiều Đàm Di) Tỳ khưu ni đầu tiên của Phật giáo Mahāpajāpatī Gotamī (Kiều Đàm Di) Tỳ khưu ni đầu tiên của Phật giáo
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Mahāpajāpatī Gotamī – em gái của Hoàng hậu Mahāmāyā Gotamī, dì ruột và là dì mẫu của đức Phật Gotama.

 • Ý nghĩa thủ ấn Phật – Buddha mudrā Ý nghĩa thủ ấn Phật – Buddha mudrā
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về ý nghĩa các thủ ấn ( Muddà) Phật, mà chủ yếu là Phật giáo Nam Truyền đó chính là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và được sử dụng chính thống trong việc tạc tượng thờ kể cả những trường phái Phật giáo phát triển cũng dùng thủ ấn cơ bản này để tạo nên hình tương đức Bổn Sư.

 • Năm Dậu nói chuyện Gà Năm Dậu nói chuyện Gà
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Bài giảng của Thượng tọa Tiến si Thiện Minh ngày 12/2/2017 (16 tháng giêng Đinh Dậu) tại chùa Bửu Quang, sinh hoạt Đạo tràng Giác Bảo Hoa lần 84.

 • Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Bài kết tập này tập trung triển khai bốn Dự Lưu phần từ kinh tạng Nikaya ngõ hầu giúp cho các đạo hữu có cái nhìn khách quan, đúng đắn qua đó có duyên lành làm phát sanh lòng tịnh tín vào Tam Bảo và hành theo lời Phật dạy (nhất là ngũ giới) để hiện đời được an vui, gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình và tương lai được tươi sáng, hướng đến giải thoát, niết bàn.

 • ĐỪNG HOANG TƯỞNG ĐỪNG HOANG TƯỞNG
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  ...con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều “mầm nhân cách” khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của con người.

 • LÒNG BIẾT ƠN LÒNG BIẾT ƠN
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Cái xấu chính là khẳng định chắc chắn nhất cho sự tồn tại của cái tốt. Và giá trị đích thực nhất của một “biện luận” chỉ được đo đếm bằng chính những “phản diện” của nó mà thôi.

 • Giới của Tỳ khưu Tăng Giới của Tỳ khưu Tăng
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Bài pháp giảng của Đại đức Gs. Tiến sĩ Thiện Minh tại Thiền viện Bồ Đề, Tp. Vũng Tàu, Tu nữ Quang Duyên ghi chép.

 • Kinh đại niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) Kinh đại niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời.

 • Hãy yêu thương Sư phụ đúng cách! Hãy yêu thương Sư phụ đúng cách!
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Bài giảng ngày 29/3/2016 tại chùa Bửu Châu – Tỉnh Trà Vinh, khóa tu niệm Phật lần 10.

Lên đầu trang