phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Đ

Đại đệ tử Phật - bước thầy con theo

Ngày đăng tin: 2017-12-09 15:39:29
(5/1)
Nay với công phu biên soạn có hệ thống từ các nguồn kinh tạng Pāli đáng tin cậy, tuyển tập Great Disciples of the Buddha, do các đạo sư và học giả Phật giáo Âu Mỹ lỗi lạc như Nyanaponika Thera, Bhikkhu Bodhi và Hellmuth Hecker kết tập, đã ghi chép lại khá đầy đủ và chính xác về cuộc đời, sự nghiệp và di huấn của hai mươi bốn vị đại đệ tử tiêu biểu nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Đại đệ tử Phật - bước thầy con theo
Mha.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang