phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Q-R-S-T

Theo dấu chân xưa - Tập 2

Ngày đăng tin: 2017-10-19 14:26:09
(5/1)
“Theo dấu chân xưa” là bộ sách bỏ túi gồm các bài pháp được thuyết pháp ở nhiều đạo tràng khác nhau của Tỳ khưu Thiện Minh do Tu nữ Quang Duyên, Tu nữ Quang Kiến và Phật tử Quang Đức ghi lại.
Theo dấu chân xưa - Tập 2

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang