phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Hoằng Pháp

TÌNH THẦY TRÒ

Ngày đăng tin: 2017-06-16 12:06:38
(5/1)
Chữ THẦY được dùng để tôn vinh một người có vai trò truyền dạy, dẫn dắt, định hướng cho người khác từ những tri kiến và kinh nghiệm mà bản thân đã đạt được. Chữ Thầy theo kinh sách Pāli là Garū, ga là bóng đêm, rū là xóa, garū là xóa bóng đêm. Người xuất gia (thầy) có nhiệm vụ xóa bóng đêm cho đệ tử (trò), bóng đêm ở đây chính là vô minh và ái dục.
TÌNH THẦY TRÒ
Bài pháp tình thầy trò do Giảng sư, Thượng tọa, Tiến sĩ Thiện Minh giảng tại Giảng đường Tu viện Tường Vân ngày 23 tháng 4 năm 2017. Bài giảng nhấn mạnh tới vai trò của người thầy và nghĩa vụ của trò theo lời dạy của Đức Phật.
5 Vai trò của Thầy 
1- Huấn luyện với sự khéo huấn luyện (Suvinītaṃ vinenti) 
2- Dạy dỗ cho tiếp thu tốt (Suggahitaṃ gāhāpenti) 
3- Truyền hết mọi học nghệ (Sabbasippasutaṃ samakkhāgino bhavanti) 
4- Khen học trò trước các bạn đồng liêu (Mittāmaccesu paṭivedenti) 
5- Bảo bọc trong mọi mặt (Disāsu parittānaṃ karonti) 

5 Nghĩa vụ của Trò 
1- Đứng lên tiếp đón (Uṭṭhānena) 
2- Hầu hạ kính cẩn (Upaṭṭhānena) 
3- Ngoan ngoãn vâng lời (Sussusāya) 
4- Tự thân phục dịch (Pāricariyāya) 
5- Nghiêm túc học tập (Sakkaccaṃ sippuggahaṇena)

Quang Đức

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang