phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Q-R-S-T

Sổ Tay Nghiên Cứu Vô Tỷ Pháp

Ngày đăng tin: 2016-05-05 19:22:21
(8/2)
Vô Tỷ Pháp sẽ dẫn chúng ta đến sự nghiên cứu vi tế sâu xa, sự tu tiến để cho sanh trí tuệ, hiểu thấu đáo trạng thái pháp theo bản chất thật kế tiếp của chính chúng ta. Vì thế quyển sách này được tập hợp và soạn lại cho dễ hiểu nhất là liên quan đến Vô Tỷ Pháp.
Sổ Tay Nghiên Cứu Vô Tỷ PhápSỔ TAY NGHIÊN CỨU

VÔ TỶ PHÁP

(ABHIDHAMMA)

 

Biên soạn: Bhikkhu Visischaysuvan

&

VÔ TỶ PHÁP

LÀ PHẬT NGÔN

 

Biên soạn: Bhikkhu Gandhasārābhivasa

Việt dịch: Bhikkhu Abhisidhi - TK Siêu Thành

Hướng dẫn phiên dịch và hiệu đính:

Achan Maggabujjhano – Thầy Ngộ Đạo

Mh.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang