phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Abhidhamma Tạng

BỘ SONG ĐỐI (Yamaka)

Ngày đăng tin: 2015-08-23 16:28:46
(11/3)
Bộ thứ 6 trong Tạng Abhidhamma
BỘ SONG ĐỐI (Yamaka)
BỘ THỨ SÁU

 BỘ SONG ĐỐI

(YAMAKA)

 

QUYỂN THƯỢNG VÀ  QUYỂN HẠ

---

CẢO BẢN

 

Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero Saṅtakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975





<<<< Tải file
Mh.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang