phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Nghiên Cứu Phật Học

10 PHÁP NGHỊCH THẬP ĐỘ

Ngày đăng tin: 2012-08-28 18:33:59
(5/1)
Có 10 pháp khuyễn khích làm và 10 pháp không đuoc làm
10 PHÁP NGHỊCH THẬP ĐỘ
1)_Áo nảo bỏn sẻn chận đứng BỐ THÍ ĐỘ , không chịu chia sớt cho ai những pháp , của , người danh và chỗ ở.


2)_Lừng lẫy phá giới , trái hẳn cùng TRÌ GIỚI ĐỘ , đa tạo phần nghiệp ác xấu , sa đọa.


3)_Ham lục dục nặng nề , tương phản tâm lý XUẤT GIA ĐỘ chìm đắm trong sáu trần theo vòng biển khổ.


4)_Thiếu sáng suốt , rất khó cho TRÍ TUỆ ĐỘ phát sanh, làm sao tạo đặng thuyền Bát Nhã ?


5)_Đa ngủ nghĩ , lười biến , giải đãi , lui sụt trái với TIN TẤN ĐỘ.


6)_Không ráng chịu và đè nén thân , khẩu , ý , xung đột, v.v.. làm sao có NHẪN NẠI ĐỘ ?


7)_Xảo trá không chắc thật , chẳng thể giử gìn CHƠN CHÁNH ĐỘ .


8)_Thiếu sự cương quyết , lập trường không vững với ngôi Phật chứng , không ăn với CHÍ NGUYỆN ĐỘ .


9)_Sân giận phát nhiều , chẳng khỏi làm cho chúng sanh thêm khổ thì TỪ TÂM ĐỘ khó sanh .


10)_Hay chuyển theo pháp đời : gặp lợi , mất lợi , đặng quyền tước , mất quyền tước, chê , khen , lạc khổ quá vui buồn , thời HÀNH XẢ ĐỘ đâu thành tựu.
 HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ dịch
Nguồn tin: MHa

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang