phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Thiền

THIỀN ĐẠI LỘC- SIVALI

Ngày đăng tin: 2012-06-02 00:33:36
(55/11)
Ven. Suvijjo Bhikkhu
THIỀN ĐẠI LỘC- SIVALI

 

 THIỀN ĐẠI LỘC- SIVALI

 

Ven. Suvijjo Bhikkhu

 

1.      XUẤT XỨ: Trong Trưởng lão Tăng kệ, Thánh Tăng Đại Lộc- Sivali là đệ tử của đức Phật Thích Ca, được ngài phong tặng là đệ tử đệ nhất tài lộc. Một số quốc gia phật giáo Nguyên Thủy, gia đình Phật tử ngoài việc thờ tượng phật Thích Ca còn thờ tượng Ngài Sivali để lễ bái mong cầu Phước lộc. Đặc biệt, có 7 bài kệ nhập thiền Sivali trong truyền thống phật giáo nguyên thủy. Năm 2012, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị phật tử hữu duyên để thực tập nhằm thanh lọc tâm, may mắn trong cuộc sống.

2.      ĐIỀU KIỆN NHẬP THIỀN SIVALI:  Để có hiệu quả cho việc nhập thiền Sivali, trước khi vào khóa thiền 7 ngày, phải chọn ngày rằm mà ngày rằm đó phải là ngày thứ hai. Năm nay 2012, ngày 4 tháng 6, chính là ngày rằm, có thứ hai, đó là thời gian thích hợp cho việc nhập thiền Sivali. Đúng 8h sáng, ngày 4 tháng 6 năm 2012 (nếu hành giả bận thì chọn 16h cũng được), tìm nơi thanh tịnh, ngồi xếp bằng, chấp tay niệm: Kính lễ đức Phật, Kính lễ Giáo pháp, kính lễ Tăng già, Kính lễ Thánh tăng Đại Lộc- Sivali, đệ tử tên -------- Pháp danh ------ nhất tâm nhập thiền và tu theo hạnh nguyện của ngài, ngưỡng mong Thánh tăng Đại Lộc- Sivali, chứng minh lòng thành của đệ tử và ban phúc lành cho con. Hành giả nhắm mắt đọc thầm câu kệ ngày thứ hai khoảng 10 phút (đọc càng nhiều càng tốt): Sivalí chá  máha namăng sáp bá la phăng phá vantúmê , trưa và chiều cũng đọc như thế. Ngày thứ ba cũng thực hiện giống như ngày thứ hai, nhưng chú ý đọc câu kệ ngày thứ ba. Tuần tự như thế cho đến ngày chủ nhật. Thế là việc nhập khóa thiền 7 ngày Sivali đã kết thức.

3.      HÀNH TRÌ:  Khi trãi qua khóa thiền 7 ngày, hành giả mỗi ngày phải hành trì đọc tụng 2 thời khóa: sáng, trưa, chiều, câu kệ của từng thứ. Ví dụ thứ năm phải đọc câu kệ thứ năm v.v…Trước khi đọc, phải niệm: Ná mô tás sá phá gá vá tô áráhátô sâmmasâmbút thát sá - 3 lần (Kính lễ đức Thế Tôn, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Chánh Giác); Kính lễ Thánh Tăng Đại Lộc- Sivali, đệ tử tên----- Pháp danh----- nhất tâm thọ trì thiền Đại Lộc- Sivali, Ngưỡng mong ân đức của ngài gia hộ của chúng con. Sau đó bắt đầu đọc câu kệ của ngày hôm đó. Thời gian khoảng 10 phút. Địa điểm nơi đâu cũng được, phải giữ tâm thanh tịnh , mát mẽ.

4.      ĐỀ MỤC THIỀN ĐẠI LỘC- SIVALI: 

Thứ 2: Sivalí chá  máhanamăng  sápbálaphăng  phávantúmê

Thứ ba: Dăn tôrítô tômàrôva tômárâyvà sápbálapha bhávantúmê

Thứ tư: Sìvalí c máhathêrô phúctô bhávantúmê

Thứ năm: Sìvalí c máhathêrô Tôctô bhávantúmê

Thứ sáu: Tútê bhávêracha nírăngtárăng sápbálaphăng  bhávantúmê

Thứ Bảy: Sìvalí c máhathêrô pípctô bhávantúmê

Chủ nhật: Sìvalí c máhathêrô râmmátôctô bhávantúmê

 

5.      LỢI ÍCH : Có những lợi ích của những người tập thiền Đại Lộc- Sivali như sau:

- Có sức khỏe tốt

- Tật bịnh tiêu trừ

- Tai qua nạn khỏi

- Hanh thông mọi sự

- May mắn Tài Lộc

 

Ghi Chú: Thắc mắc xin liên hệ: Đại đức Siêu Minh số Điện thoại: 0916074373

Nguồn tin: hoa cuc

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang