phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Thiền

Hòa Thượng Viên Minh với các hội viên CLB Thiền - Yoga Tây Tạng của Zennova

Ngày đăng tin: 2011-02-20 09:34:49
(35/8)
Hòa Thượng Viên Minh - Viện chủ chùa Tổ Đình Bửu Long - Trưởng ban Phật Giáo nguyên thủy Nam tông (Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam) đang giảng Phật pháp với các hội viên CLB Thiền - Yoga Tây Tạng của Zennova (ngày 10/10/2010)

Hòa Thượng Viên Minh - Viện chủ chùa Tổ Đình Bửu Long - Trưởng ban Phật Giáo nguyên thủy Nam tông (Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam) đang giảng Phật pháp với các hội viên CLB Thiền - Yoga Tây Tạng của Zennova (ngày 10/10/2010)

Hòa Thượng Viên Minh phân tích những tương đồng giữa thiền - Yoga Tây Tạng với Thiền Tứ niệm xứ Vipassana của Phật

Giáo nguyên thủy. Hòa thượng chỉ ra rằng việc sông trọn vẹn thân, khẩu, ý với việc thận trọng, chú tâm, quan sát cơ thể trong

suốt tiến trình thực hành các động tác Yoga của Tây Tạng cũng chính là áp dụng quán thân, thọ, tâm, pháp của Thiền Tứ

niệm xứ Vipassana rồi. Hòa Thượng còn nhấn mạnh rằng hãy coi trạng thái vô ngã của Yoga là Niết Bàn thì cũng đạt được giải thoát và có trí tuệ.

Một số hình ảnh Hòa Thượng Viên Minh với các hội viên CLB Thiền - Yoga Tây Tạng của Zennova:

Nguồn tin: Zennova
  • Tịnh Xả Nam Nguyễn

    Về việc HT Viên Minh so sánh Yoga TT với TNX

    Tuy tôi vô cùng kính nể HT Viên Minh, nhưng ý kiến của HT về việc so sánh trạng thái mà Yoga đạt được cũng như Niết Bàn của TNX, và có trí tuệ thì hoàn toàn không đúng. Tuy về hình, có thể Yoga TT giống TNX, nhưng về cốt lõi thực hành, hoàn toàn khác. Thiền TNX là thực hành trên căn bản Bát Chánh Đạo, hoàn toàn Chánh Niệm, tức không khởi tâm tham, sân, si trên từng niệm trong Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Do có Chánh Niệm, nên có Chánh Kiến, tức tri kiến thấy các pháp Như Thật, không diễn dịch. Nói đơn giản, là vậy. Cho nên, quả của việc thực hành TNX, là quả của Chân Đế, là trí tuệ giải thoát. Nói cách khác, trí tuệ giải thoát phải là kết quả chân đế từ việc thực hành trên sự thực Chân Đế. Trong NB, hoàn toàn không có sinh, vì không có dù là 1 sát na vi tế của các gốc rễ tham, sân, si, do vậy là an lành vĩnh cửu, không có đau khổ, không có diệt. - Còn thiền Yoga TT, về căn bản là đã đặt cái muốn làm nền tảng, gốc là tâm tham, thực hành trên Tưởng Uẩn và Sắc Uẩn, dùng làm đối tượng tu tập. Đây là tu tập Tục Đế. Dù có đạt đến cao tột cùng, cũng là quả cao tột trong Tục Đế, 31 cõi, chỉ có thể so sánh với các thiền Sắc Giới, hày thiền Vô Sắc Giới, hoặc so sánh với các Mật Pháp, các pháp tu thực hành của Tây Tạng. Kỷ thuật thực hành là dùng đối tượng hình sắc, âm thanh ở tầng số thấp, để hổ trợ cho sự sự hướng tâm vào đối tượng được tăng trưởng mạnh mẽ. Hướng tâm vào đối tượng, ở thiền sắc giới thì gọi là có Tầm, phân tích tính chất của đối tượng, thiền sắc giới thì là có Tứ, bỏ tâm tập trung vào đối tượng, tâm phân biệt đối tượng, bỏ Tầm, bỏ Tứ, vv…. là kỷ thuật của thiền Sắc Giới để chứng ngộ các bậc thiền. Thiền Yoga TT, hay thiền Sắc Giới, quả cao nhất cũng chỉ là Sơ Thiền hay Tứ Thiền. Dù là các quả của Vô Sắc Giới đi nữa, trí tuệ tuy có, do các tâm tham, sân, si chỉ được thiêu đốt, ngăn chận ở bề mặt, đó vẫn còn là trí tuệ trong Tục Đế, không phải là trí tuệ Chân Đế như thực hành Tứ Niệm Xứ - Do vậy, không thể có giải thoát, không phải là trí tuệ giải thoát. Tôi không có cơ hội, nghe cụ thể bài nói chuyện của HT Viên Minh, nên cũng không nghĩ rằng một vị tỳ kheo tu theo các pháp chân đế của Đức Phật, có thể so sánh lờ mờ, không rõ ràng, như vậy. Hi vọng, đó không phải là ý kiến của Ngài HT Viên Minh. Có lẻ HT Viên Minh đã nói rõ, hoặc nói ý, nhưng người tham dự, nghe không hiểu hết, rồi đăng lại tin này, đánh đồng như vậy theo tri kiến riêng, trong đó không có kinh nghiệm thực hành. Nguyện chúc khắp các chúc tất cả đặng nhiều an lành, hướng tâm thực hành các pháp lành, giác ngộ, giải thoát. Kính, tx

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang