phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Tác giả

Cát Tường

Cát Tường

Chơn Minh

Chơn Minh

Cư sĩ Đức Tài

Cư sĩ Đức Tài

Đại đức  Phước Định

Đại đức Phước Định

Đại đức Thiện Minh dịch

Đại đức Thiện Minh dịch

ĐĐ Bửu Chánh

ĐĐ Bửu Chánh

ĐĐ Thiện Minh

ĐĐ Thiện Minh

GS Trần Phương Lan

GS Trần Phương Lan

Hoa Cúc

Hoa Cúc

Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu

Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu

Hòa thượng Thiện Tâm

Hòa thượng Thiện Tâm

Hoa tulip

Hoa tulip

HT Thích Giác Toàn

HT Thích Giác Toàn

HT. Hộ Tông

HT. Hộ Tông

HT. Thích Minh Châu dịch

HT. Thích Minh Châu dịch

HT. Tịnh Sự

HT. Tịnh Sự

Khắc Chiếu

Khắc Chiếu

Lang sưu tầm

Lang sưu tầm

Mahā Thongkham Medhivongs

Mahā Thongkham Medhivongs

Minh Trí

Minh Trí

Nguyên Cẩn

Nguyên Cẩn

Như Quang

Như Quang

Như Trí dịch

Như Trí dịch

Phạm Kim Khánh dịch

Phạm Kim Khánh dịch

Quốc An

Quốc An

Siêu Minh

Siêu Minh

Song Minh

Song Minh

Sưu tầm

Sưu tầm

TH

TH

Ths. Hoài Lan

Ths. Hoài Lan

TK Định Phúc

TK Định Phúc

TK Khánh Hỷ

TK Khánh Hỷ

TK Tường Quang

TK Tường Quang

TT  Giác Chánh

TT Giác Chánh

TT Chánh Minh

TT Chánh Minh

TT Giác Giới

TT Giác Giới

TT Pháp Chất

TT Pháp Chất

Tỳ khưu Bửu Chơn

Tỳ khưu Bửu Chơn

Tỳ khưu Nguyên Ngọc

Tỳ khưu Nguyên Ngọc

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

Lên đầu trang